Om ossÄr ett centrum i Anderslöv där vi arbetar med självläkning.

För att vi människor ska nå en god hälsa på ett mer fysiskt och psykiskt plan, behöver vi få en större medvetenhet för att hjälpa vår kropp till självläkning. Yoga och Mindfulness är kraftfulla redskap som gör det lättare att vara närvarande i din kropp, dina känslor, dina tankar och din själ.

Om du inte lyssnar på ditt inre, får du aldrig tid att läka. Tyvärr har vi i dagens samhälle tappat bort tron på vår egen kraft och istället söker vi hjälp utanför oss själva. I Mindfulness och i Yoga handlar det om att våga stanna upp och vara här och nu. 


I våra klasser erbjuder vi dig en möjlighet till detta.


Att möta och hjälpa människan/individen med ett professionellt

koncept innehållande element som fysisk, emotionell, mental och själslig energi.

Konceptet står för erfarenheter, kvalité, och kunskaper som är grundat utifrån vetenskapliga studier.

Fokus ska ligga på individens fysiska och psykiska tillfrisknande genom självläkning.

Det är viktigt att individen kan komponera sitt eget stöd för självläkning, utifrån ett grundkoncept med tillval som möjlighet.

Det är av största vikt att intentionen och allt arbete som utförs är genomtänkt och riktat mot de fyra elementen.

Kroppen, känslorna, tankarna och själen.

Yogan har givit mig följande insikt:

Det krävs mod att vara i stillhet och tystnad, det krävs mod att bli medveten om sig själv på ett djupare plan. Men vågar du släppa taget ger det dig en möjlighet till inre frid och styrka.


Mediyoga terapeut

Kundalini Yoga lärare

(E-RYT 200 Yoga Alliance)

Yin Yoga lärare 

MediYoga instruktör (Medicinsk Yoga)

Vidare utbildning i Mediyoga vid depression


Innehar FaR Certifikat

Idag lever jag stilla och harmoniskt

med en nyfikenhet på vad livet ger.

Har en omtanke för mina medmänniskor och ser oss alla ha lika värde.

Efter år av fördjupad självinsikt har jag erfarit personlig mognad och har själv länge utforskat olika områden inom själslig utveckling. 


Diplomerad Mindfulnessinstruktör av Mindfulnesscenter.


Påbyggnadskurs Mindfulness i Skolan


Innehar FaR Certifikat

Copyright © All Rights Reserved