Kurser


Söker du stillhet, lätthet och frihet i vardagen?


Du kan finna en väg genom att omtänksamt och kärleksfullt se saker som de är.

Mindfulness ger dig möjlighet att öka din förmåga att leva i nuet.

Här har du möjlighet till djupare självkännedom.

Med enkla övningar varje dag kan du komma närmare total NÄRVARO i det du gör och där

njuta av livet som det är.


Vi använder oss av andningsövningar, meditationer, mindful yoga och vardagsövningar.

Verktygen finns inom dig.


I MediYogakursen har vi fokus på att stärka kroppen,

minska din inre stress så att du får en bättre balans mellan din kropp och ditt sinne.


Passen du kommer ta del av har mätbart goda effekter på bland annat sömn, smärta, hjärtproblem, ryggproblem oro och ångest. Din kropp blir också mjukare, rörligare och du blir lugnare i sinnet.


Du kan göra alla övningar utifrån din förmåga och rörlighet, sittande, liggande på mattan eller

sittande på stol.

Passen består av mjuka rörelser, andningstekniker,

fokus- och koncentrationstekniker samt avslutande vila och meditation.

YogaMind är en kombinerad kurs av mediyoga och mindfulness.


En form där vi fokuserar på att minska din inre stress, bli medveten om din kropp och dina fantastiska

inre redskap.

Yoga och mindfulness i de olika delarna av kursen går hand i hand.

Det finns idag mycket forskning som stödjer de kraftfulla verktyg som man använder i yoga och mindfulness för att uppnå balans

i kropp, känslor, tankar och själ.


Kursen ger dig:

Redskap i mindfulness och yoga så som andningsverktyg, avslappningsmetoder, rörelser för kroppen,

meditationer


Har du utövat yoga innan eller gått MediYoga kurs är KundaliniYoga något för dig.

I KundaliniYoga ökar vi tempot och gör mer utmanande asana (rörelserna).

Ur KundaliniYoga kommer MediYoga.

 

Kundaliniyoga består av kombinationer av kroppsställningar, andningsövningar, meditation och mantran. Strävan är att behålla sin uppmärksamhet i kroppen, att vara närvarande i kroppen, rörelsen och nuet. För att uppnå närvaro och koncentration använder man sig av bl.a. andningen och mantran.

 

Yogan ökar flexibiliteten, stärker nervsystemet, minskar stressen, stimulerar matsmältningen, ger energi och skapar balans i både kropp och sinne.


Yinyoga är en återhämtande och terapeutisk yogastil som handlar om att ge sig hän och släppa taget för att stilla kropp och sinne.

 

I Yinyogan gör vi passiva positioner med en lätt, mjuk stretch, utförda i stillhet och medveten närvaro.  Positionerna hålls i minst 3-5 minuter vilket ger oss tid att även lugna sinnet.  Målet är att komma åt kroppens fascia, bindväv, istället för musklerna. Detta uppnås genom en mjuk stretch och att hålla positionen en längre stund.

 

Yinyoga passar alla. Med olika hjälpmedel såsom filtar och bolster, kan du anpassa positionerna efter dina egna förutsättningar. Yinyoga har effekter om du har långvarig stelhet och smärtproblematik i kroppen, känner dig trött, överstimulerad, har humörsvängningar, mycket tankar som snurrar, känner ett behov av att fylla på med energi och/eller har för mycket energi.

På vår SeniorYoga 65+  arbetar vi med mjuka rörelser och utgångspunkt i varje individs förutsättningar

samt med andning, avslappning och meditationer.

Yogan kan utövas både stående, sittande på stol eller liggande.

 Andningsövningar är en grundpelare i all sorts yoga.

Genom andningen kan vi bland annat släppa spänningar i kroppen, komma ner i varv mentalt samt få återhämtning i både kropp och själ.

 

Denna form av Yoga är inte prestationskrävande utan anpassas efter individens egna behov och dagsform. Genom att lyssna på vad du behöver, just här och nu får du ut allra mest av yogautövandet

och lär samtidigt  känna dig själv på helt nya plan.

Copyright © All Rights Reserved