YogaMind

 

 

Vi lever idag i ett samhälle som är stressfyllt och i ständig förändring, vilket påverkar oss människor negativt.

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är idag kopplat till en psykosocial ohälsa.

 

 

Vet av egna erfarenheter och genom möte med andra människor, att vi behöver bli medvetna om de resurser och redskap

vi människor bär inom oss, för att ge oss själva makten att stärka vår energi.

Det finns idag mycket forskning som stödjer de kraftfulla verktyg som man använder i yoga och mindfulness för att uppnå balans

i kropp, känslor, tankar och själ.

 

 

 

 

YogaMind-kursen utgår från forskning som finns, våra erfarenheter och utbildningar

 

 

Kursen är ny och det är av största vikt att ni återkopplar era erfarenheter av kursupplägget och

de verktyg ni får tilldelat er under kursens gång.

Viktigt är också att få inblick i era förbättringar av symtom och livskvalitet.

 

 

 

Vad som förväntas av dig som deltagare

 

Att ni sen en tid tillbaka haft något av dessa symtom

        oro/ångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet, depression, yrsel, spänningar eller värk i kroppen

 

Att ni vill svara på utvärderingsfrågor

 

Att ni gör tilldelade hemuppgifter

 

 Att ni kan deltaga på alla kurstillfällena

 

 Vid förfrågning kontakta oss på info@kanslaidig.se

Copyright © All Rights Reserved